เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

แสดงทั้งหมด 22 ผลลัพท์

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Electromagnetic Field (EMF) Meter PCE-EM 29

PCE-EM 29

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Electromagnetic Field (EMF) Meter PCE-EM 30

PCE-EM 30

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Electromagnetic Field (EMF) Meter PCE-EMF 823

PCE-EMF 823

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Electromagnetic Field (EMF) Meter PCE-G28

PCE-G28

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Electromagnetic Field (EMF) Meter PCE-G28-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-G28-ICA

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Electromagnetic Field (EMF) Meter PCE-MFM 3000

PCE-MFM 3000

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Electromagnetic Field Meter / Electromagnetic Field Analyzer PCE-MFM 2400+

PCE-MFM 2400+

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Electromagnetic Field Meter PCE-EMF 40

PCE-EMF 40

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Electromagnetic Field Meter PCE-MFM 2400

PCE-MFM 2400

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Electromagnetic Field Meter PCE-MFM 2400-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-MFM 2400-ICA

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Electromagnetic Field Meter PCE-MFM 2400+ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-MFM 2400+ICA

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Electromagnetic Field Meter PCE-MFM 3000-ICA Incl. ISO Calibration Certificate

PCE-MFM 3000-ICA

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Electromagnetic Field Meter PCE-MFM 3500

PCE-MFM 3500

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Electromagnetic Field Meter PCE-MFM 3500-ICA Incl. ISO Calibration Certificate

PCE-MFM 3500-ICA

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Electromagnetic Field Meter PCE-MFM 4000

PCE-MFM 4000

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Electromagnetic Field Meter PCE-MFM 4000-ICA Incl. ISO Calibration Certificate

PCE-MFM 4000-ICA

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

EMF-701A : เครื่องทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ( Gauss Meter )

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Environmental Meter PCE-313A-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-313A-ICA

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Environmental Meter PCE-HT 50

PCE-HT 50

ตรวจวัดสนามแม่เหล็กในปัจจุบันโดยวัดทั้ง AC, DC, และสนามแม่เหล็กที่มีอยู่ตลอดเวลา

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

MF100:เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก AC/DC

ราคาพิเศษ ฿15,352.00 excl VAT

เครื่องวัดสนามแม่เหล็กพร้อมการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ

วัดและบันทึกสนามแม่เหล็กพร้อมชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ

error:Content is protected !!