เครื่องวัดแรงตึงสาย

Showing all 2 results

เครื่องวัดแรงตึงสาย

เครื่องวัดแรงตึงสาย

เครื่องวัดแรงตึง Quick Check

เครื่องวัดแรงตึง Quick-check เป็นเครื่องที่ทำให้งานวัดแรงตึงสายเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำ  เหมาะสำหรับวัดเชือกลวด หรือสายอื่น ๆ มาพร้อม (Repeatability) สูง เครื่อง Dillon Quick-Check สามารถนำไปติดตั้งบนสายเคเบิ้ล วัดความตึงสายและเครื่องออกได้ภายใน 5 วินาที ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเปิดตารางเปรียบเทียบค่าหรือตารางแปลงค่าต่าง ๆ - ประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้ใช้งานสามารถเลือกชนิดและขนาดของสายได้จาก 20 แบบที่ถูกปรับเทียบและบันทึกเอาไว้ในเครื่อง  Quick-Check tensioning mode แสดงกราฟผลของความตึงที่วัดได้และจุดความตึงเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ใช้งานปรับความตึงอย่างรวดเร็ว. เครื่อง Quick-Check สามารถใช้ได้ในหลาย ๆ อุตสาหกรรมที่ต้องการตรวจสอบความตึง ทั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ เช็คสายที่ช่วงดึงเสาต่าง ๆ สายลวดป้องกันอุบัติเหตุ ลิฟท์ สายไฟฟ้า และอื่น ๆ อีกมากมาย

เครื่องวัดแรงตึงสาย

เครื่องวัดแรงตึงสาย Quick Balance

เครื่อง Dillon Quick Balance ช่วยให้งานหาความตึงสายเคเบิ้ลบนลิฟท์หรือชุดสายเคเบิ้ลอื่น ๆ ทำได้อย่างรวดเร็ว, มีการบันทึกค่า, หาค่าเฉลี่ย, และรวมค่าที่วัดได้  เครื่อง Quick Balance สามารถติดตั้ง, วัดค่าแล้วนำออกได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที  ได้ค่าที่แม่นยำและวัดได้สูงสุดถึง 10,000 lbs. โดยไม่จำเป็นต้องเปิดตารางใด ๆ เพื่อเทียบค่าและยังไม่ต้องเขียนบันทึกค่าเพื่อเปรียบเทียบ Quick Balance เป็นทางเลือกที่ช่วยประหยัดเวลาได้มากเมื่อเทียบกับการวัดค่าโดยปกติ  ผู้ใช้งานสามารถเลือกชนิดและขนาดของสายที่ถูกบันทึกเอาไว้ในเครื่อง  หลังจากที่ทำการวัดค่าแล้วผู้ใช้งานสามารถเลือกปรับค่าต่าง ๆ ในเครื่องได้ทั้งการแสดงค่าความตึงที่วัดได้และความตึงเป้าหมายในสายแต่ละเส้น  Tolerances สามารถถูกตั้งเอาไว้เพื่อให้การวัดค่ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Quick Balance สามารถไปใช้ได้กับหลาย ๆ อุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องทำให้สายหลาย ๆ เส้นมีความสมดุลกัน  งานโดยทั่วไปที่ใช้คือปรับสายลิฟท์, stack guy wire operation and crane rigging sets.

error: Content is protected !!