เครื่องวัดแสง

Showing 1–24 of 25 results

เครื่องวัดแสง Light Meter, Lux Meter

Analog Output และเวลาการตอบสนองแบบเร็ว/ช้า

เครื่องวัดแสงที่ใช้กับแสง 4 ชนิด ทังสเตน/แสงกลางวัน, ฟลูออเรสเซนท์, โซเดียม, และปรอท

เครื่องวัดแสง

DLM-530: เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

เครื่องวัดแสง

DLM-531: เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

เครื่องวัดแสง

DLM-533: เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสงแบบตัวเลข ขนาดกระทัดรัด

เครื่องวัดแสง

DLM-536: เครื่องบันทึกแสง

เครื่องบันทึกแสงแบบเชื่อมต่อ RS-232

เครื่องวัดแสงที่วัดความเข้มข้นสูงสุด 40,000 Fc/400,000 Lux

วัดความเข้มแสงได้ถึง 99,990 Fc/999,900 Lux

เครื่องวัดขนาดกระทัดรัด ความชื้น อุณหภูมิ ความเร็วลม พร้อมเซ็นเซอร์วัดแสง

เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิและความชื้นขนาดกระทัดรัดพร้อมหัววัดแสงUV

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

EN510:เครื่องวัดสภาพแวดล้อมแบบ 10-in-1

วัดความเร็วลม ปริมาณลม อุณหภูมิอาาศ อุณหภูมิ Type K ดัชนีความร้อน ความชื้น กระเปาะเปียก จุดน้ำค้าง ความเย็นของลม และระดับแสง

เครื่องวัดและบันทึกแสง มีตัวหุ้มเครื่อง 2 ชั้น จอ LCD ขนาดใหญ่ มีไฟหน้าจอ และมีบาร์กราฟ 40 ส่วน

เครื่องวัดแสง

HI97500 PORTABLE LUX METER

Product information “HI97500 Portable Lux Meter&# [...]

เครื่องวัดแสงขนาดกระทัดรัดชนิดปุ่มเดียว

เครื่องวัดแสง

LT300: เครื่องวัดแสง

แสดงค่าเป็นดิจิตอลและอนาล็อกโดยใช้หน่วย Fc และ Lux

มิเตอร์วัดความเข้มของแสง LED สีขาว

เครื่องวัดแสง

LT45: เครื่องวัดแสง LED สี

มิเตอร์วัดความเข้มของแสง LED สี

เครื่องวัดแสงช่วงการวัดกว้าง หน่วยวัดเป็น Foot-Candle/Lux

เครื่องวัดแสง

LT510:เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสงขนาดกระทัดรัด วัดแสงเป็น Foot-Candle/Lux พร้อมหน้าจอมีไฟ

บันทึกข้อมูลโดยใช้ SD card ในรูปแบบ Excel® format

เครื่องวัดและบันทึกแสง UV รังสีคลื่นสั้นและคลื่นยาว

ใช้เพื่อหาตำแหน่งที่ดีที่สุดในการวางแผงโซล่าและการติดตั้งเครื่องทำความร้อนจากแสงอาทิตย์

วัดแสง UV-AB จากแหล่งธรรมชาติหรือแหล่งกำเนิดแสงที่สร้างขึ้น

เครื่องวัดแสง

UV510: เครื่องวัดแสง UVA

วัดแสง UVA จากแหล่งธรรมชาติหรือแหล่งกำเนิดแสงที่สร้างขึ้น

error: Content is protected !!