เครื่องวัดแสง

Showing 1–24 of 76 results

เครื่องวัดแสง Light Meter, Lux Meter

เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสง LX1010B

ราคาพิเศษ ฿1,290.00 excl VAT

เครื่องวัดแสงราคาประหยัด ย่านการวัด 0 - 100,000 Lux

Analog Output และเวลาการตอบสนองแบบเร็ว/ช้า

เครื่องวัดแสงที่ใช้กับแสง 4 ชนิด ทังสเตน/แสงกลางวัน, ฟลูออเรสเซนท์, โซเดียม, และปรอท

เครื่องวัดแสง

DLM-530: เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

เครื่องวัดแสง

DLM-531: เครื่องวัดแสง

ราคาพิเศษ ฿5,496.00 excl VAT

เครื่องวัดแสงแบบดิจิตอล

เครื่องวัดแสง

DLM-533: เครื่องวัดแสง

เครื่องวัดแสงแบบตัวเลข ขนาดกระทัดรัด

เครื่องวัดแสง

DLM-536: เครื่องบันทึกแสง

เครื่องบันทึกแสงแบบเชื่อมต่อ RS-232

ราคาพิเศษ ฿7,895.00 excl VAT

เครื่องวัดแสงที่วัดความเข้มข้นสูงสุด 40,000 Fc/400,000 Lux

วัดความเข้มแสงได้ถึง 99,990 Fc/999,900 Lux

เครื่องวัดขนาดกระทัดรัด ความชื้น อุณหภูมิ ความเร็วลม พร้อมเซ็นเซอร์วัดแสง

เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิและความชื้นขนาดกระทัดรัดพร้อมหัววัดแสงUV

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

EN510:เครื่องวัดสภาพแวดล้อมแบบ 10-in-1

วัดความเร็วลม ปริมาณลม อุณหภูมิอาาศ อุณหภูมิ Type K ดัชนีความร้อน ความชื้น กระเปาะเปียก จุดน้ำค้าง ความเย็นของลม และระดับแสง

เครื่องวัดและบันทึกแสง มีตัวหุ้มเครื่อง 2 ชั้น จอ LCD ขนาดใหญ่ มีไฟหน้าจอ และมีบาร์กราฟ 40 ส่วน

เครื่องวัดแสง

HI97500 PORTABLE LUX METER

ราคาพิเศษ ฿8,400.00 excl VAT

Product information “HI97500 Portable Lux Meter&# [...]

เครื่องวัดแสง

Illuminometer incl. ISO Calibration Certificate PCE-174-ICA

PCE-174-ICA

เครื่องวัดแสง

Illuminometer LXT

LXT

เครื่องวัดแสง

Illuminometer LXT TRM

LXT-TRM

เครื่องวัดแสง

Illuminometer LXT-ICA incl. ISO calibration certificate

LXT-ICA

เครื่องวัดแสง

Illuminometer LXT-TRM-ICA incl. ISO calibration certificate

LXT-TRM-ICA

เครื่องวัดแสง

Illuminometer PCE-170 A

PCE-170 A

เครื่องวัดแสง

Illuminometer PCE-170 A-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-170 A-ICA

เครื่องวัดแสง

Illuminometer PCE-172

PCE-172

เครื่องวัดแสง

Illuminometer PCE-172-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-172-ICA

เครื่องวัดแสง

Illuminometer PCE-174

PCE-174

error:Content is protected !!