อุปกรณ์เสริมกล้องงู

Showing 1–24 of 35 results

อุปกรณ์เสริมกล้องงู Borescope Camera Probes and Accessories

หัววัดค่อนข้างแข็งขนาด 78.7(2m) พร้อมข้อต่อขนาด 0.75" (19mm)

หัวกล้องบอร์สโคปขนาด 17mm พร้อมสายเคเบิ้ลสำหรับ BR100, BR150, BR200 และ BR250 ความยาวเคเบิ้ล 39 นิ้วและเส้นรัศมี 2.36 นิ้ว เมื่องอน้อยที่สุด มุมมอง 50 องศา ระยะโฟกัส 5.9 ถึง 9.8 นิ้ว หัววัดกันน้ำ (IP67) พร้อมไฟ LED 2 ดวง เพื่อใช้ในที่สว่างน้อย

หัววัดค่อนข้างแข็งขนาด 196.8" (5m) พร้อมข้อต่อขนาด 0.75" (19mm)

หัวกล้องบอร์สโคปขนาด 17mm พร้อมสายเคเบิ้ลสำหรับ BR100, BR150, BR200 และ BR250 ความยาวเคเบิ้ล 39 นิ้วและเส้นรัศมี 2.36 นิ้ว เมื่องอน้อยที่สุด มุมมอง 50 องศา ระยะโฟกัส 5.9 ถึง 9.8 นิ้ว หัววัดกันน้ำ (IP67) พร้อมไฟ LED 2 ดวง เพื่อใช้ในที่สว่างน้อย

หัววัดค่อนข้างแข็งขนาด 38" (0.95m) พร้อมข้อต่อขนาด 0.75" (19mm)

หัวกล้องบอร์สโคปขนาด 17mm พร้อมสายเคเบิ้ลสำหรับ BR100, BR150, BR200 และ BR250 ความยาวเคเบิ้ล 39 นิ้วและเส้นรัศมี 2.36 นิ้ว เมื่องอน้อยที่สุด มุมมอง 50 องศา ระยะโฟกัส 5.9 ถึง 9.8 นิ้ว

หัววัดค่อนข้างแข็งขนาด 38" (0.95m) พร้อมข้อต่อขนาด 0.75" (19mm)

BR-4CAM เป็นหัวกล้องขนาด 4.5mm พร้อมสายเคเบิ้ลสำหรับบอร์สโคป BR100, BR150, BR200 และ BR250 ความยาวเคเบิ้ล 39 นิ้ว สายเคเบิ้ลแบบหักงอได้ หัววัดเมื่อปรับแล้วอยู่ในสภาพเดิม ระยะโฟกัส 5.9 ถึง 9.8 นิ้ว เส้นรัศมี 2.6 นิ้วเมื่องอน้อยสุด กันน้ำ(IP67) พร้อมไฟ LED

หัววัดค่อนข้างแข็งขนาด 38" (0.95m) พร้อมข้อต่อขนาด 0.75" (19mm)

BR-5CAM เป็นหัวกล้องขนาด 5.8mm พร้อมสายเคเบิ้ลสำหรับบอร์สโคป BR100, BR150, BR200 และ BR250 ความยาวเคเบิ้ล 39 นิ้ว สายเคเบิ้ลแบบหักงอได้ หัววัดเมื่อปรับแล้วอยู่ในสภาพเดิม ระยะโฟกัส 5.9 ถึง 9.8 นิ้ว เส้นรัศมี 2.6 นิ้วเมื่องอน้อยสุด กันน้ำ(IP67) พร้อมไฟ LED

หัววัดค่อนข้างแข็งขนาด 78" (2m)พร้อมข้อต่อขนาด 0.75" (19mm)

BR-9CAM-2M เป็นหัวกล้องขนาด 9mm พร้อมสายเคเบิ้ลสำหรับบอร์สโคป BR100, BR150, BR200 และ BR250 ความยาวเคเบิ้ล 78.7(2m) สายเคเบิ้ลแบบหักงอได้ หัววัดเมื่อปรับแล้วอยู่ในสภาพเดิม ระยะโฟกัส 5.9 ถึง 9.8 นิ้ว เส้นรัศมี 2.6 นิ้วเมื่องอน้อยสุด กันน้ำ(IP67) พร้อมไฟ LED

หัววัดค่อนข้างแข็งขนาด196" (5m) พร้อมข้อต่อขนาด 0.75" (19mm)

BR-9CAM-5M เป็นหัวกล้องขนาด 9mm พร้อมสายเคเบิ้ลสำหรับบอร์สโคป BR100, BR150, BR200 และ BR250 ความยาวเคเบิ้ล196" (5m) สายเคเบิ้ลแบบหักงอได้ หัววัดเมื่อปรับแล้วอยู่ในสภาพเดิม ระยะโฟกัส 5.9 ถึง 9.8 นิ้ว เส้นรัศมี 2.6 นิ้วเมื่องอน้อยสุด กันน้ำ(IP67) พร้อมไฟ LED

หัววัดค่อนข้างแข็งขนาด 38" (0.95m) พร้อมข้อต่อขนาด 0.75" (19mm)

BR-9CAM เป็นหัวกล้องขนาด 9mm พร้อมสายเคเบิ้ลสำหรับบอร์สโคป BR100, BR150, BR200 และ BR250 ความยาวเคเบิ้ล 39 นิ้ว สายเคเบิ้ลแบบหักงอได้ หัววัดเมื่อปรับแล้วอยู่ในสภาพเดิม ระยะโฟกัส 5.9 ถึง 9.8 นิ้ว เส้นรัศมี 2.6 นิ้วเมื่องอน้อยสุด กันน้ำ(IP67) พร้อมไฟ LED

สายเคเบิ้ลความยาว 37" (0.95m) สำหรับเพิ่มระยะทางในการมอง

BRC-EXT เป็นสายเคเบิ้ลที่เพิ่มความยาว 0.9 เมตร เส้นผ่าศุนย์กลาง 19 mm ใช้สำหรับบอร์สโคป BR80 สามารถใช้สายเคเบิ้ลต่อกับบอร์สโคปได้มากถึง 2 สาย

ใช้กับวิดีโอบอร์สโคป BR200/BR250

อุปกรณ์เสริมกล้องงู

HDV-25CAM-10G: หัวกล้องวิดีโอขนาด 25mm

73° FOV / Long Depth of Field lens และไฟเบอร์กลาสเคเบิ้ล 10m

HDV-25CAM-10G เป็นกล้องที่สามารถเลือกใช้ได้กับ HDV600 วิดีโอบอร์สโคปซีรีส์

อุปกรณ์เสริมกล้องงู

HDV-25CAM-30G:หัวกล้องวิดีโอขนาด 25mm

73° FOV / Long Depth of Field lens และไฟเบอร์กลาสเคเบิ้ล 10m

HDV-25CAM-10G เป็นกล้องที่สามารถเลือกใช้ได้กับ HDV600 วิดีโอบอร์สโคปซีรีส์

อุปกรณ์เสริมกล้องงู

HDV-4CAM-1FM:หัวกล้องวิดีโอขนาด 4mm

56° FOV/เลนส์ขนาดใหญ่พร้อมเคเบิ้ลที่ยืดหยุ่นได้ยาว 1 เมตร

อุปกรณ์เสริมกล้องงู

HDV-4CAM-5FM:หัวกล้องวิดีโอขนาด 4mm

56° FOV/เลนส์ขนาดใหญ่พร้อมเคเบิ้ลที่ยืดหยุ่นได้ยาว 5 เมตร

อุปกรณ์เสริมกล้องงู

HDV-5CAM-10F:หัวกล้องวิดีโอขนาด 5.5mm

65° FOV / เลนส์แบบ Long Depth of Field และสายเคเบิ้ลยืดหยุ่นได้ยาว 10 เมตร

อุปกรณ์เสริมกล้องงู

HDV-5CAM-1FM:หัวกล้องวิดีโอขนาด 5.5mm

65° FOV / เลนส์ขนาดใหญ่และสายเคเบิ้ลยืดหยุ่นได้ 1 เมตร

อุปกรณ์เสริมกล้องงู

HDV-5CAM-1R:หัวกล้องวิดีโอขนาด 5.8mm

65° FOV / เลนส์ขนาดใหญ่และสายเคเบิ้ลยืดหยุ่นได้ 1 เมตร

อุปกรณ์เสริมกล้องงู

HDV-5CAM-1RM:หัวกล้องวิดีโอขนาด 5.8mm

65° FOV / เลนส์ขนาดใหญ่และสายเคเบิ้ลยืดหยุ่นได้ 1 เมตร

อุปกรณ์เสริมกล้องงู

HDV-5CAM-30FM:หัวกล้องวิดีโอขนาด 5.5mm

65° FOV / เลนส์ขนาดใหญ่และสายเคเบิ้ลยืดหยุ่นได้ 30 เมตร

อุปกรณ์เสริมกล้องงู

HDV-5CAM-3F:หัวกล้องวิดีโอขนาด 5.5mm

65° FOV / เลนส์แบบ Long Depth of Field และสายเคเบิ้ลยืดหยุ่นได้ยาว 3 เมตร

อุปกรณ์เสริมกล้องงู

HDV-5CAM-3FM:หัวกล้องวิดีโอขนาด 5.5mm

65° FOV / เลนส์ขนาดใหญ่และสายเคเบิ้ลยืดหยุ่นได้ 3 เมตร

อุปกรณ์เสริมกล้องงู

HDV-5CAM-3R:หัวกล้องวิดีโอขนาด 5.8mm

65° FOV / เลนส์แบบ Long Depth of Field และสายเคเบิ้ลยืดหยุ่นได้ยาว 3 เมตร

อุปกรณ์เสริมกล้องงู

HDV-5CAM-3RM:หัวกล้องวิดีโอขนาด 5.8mm

65° FOV / เลนส์ขนาดใหญ่และสายเคเบิ้ลยืดหยุ่นได้ 3 เมตร

อุปกรณ์เสริมกล้องงู

HDV-PC:สายเคเบิ้ล Patch Cable ยาว 1 เมตร

ใช้เชื่อมต่อแบบสาย/ไร้สาย เพื่อส่งข้อมูลให้วิดีโอสโคป HDV600

error:Content is protected !!