เครื่องวัดความหนา

Showing 1–24 of 63 results

เครื่องวัดความหนา Thickness Gauges

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

CG104:เครื่องทดสอบความหนาของสารเคลือบผิว

วัดความหนาของสารเคลือบผิวเหล็กและไม่ใช่เหล็ก

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

CG204: เครื่องทดสอบความหนาสี / สารเคลือบผิว

มีความจำอัตโนมัติแยกสารที่เป็นเหล็กจากสารที่ไม่ใช่เหล็ก

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

CG206:เครื่องทดสอบความหนาของสารเคลือบผิว

ตรวจสอบสารเคลืิอบที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กได้โดยอัตโนมัติ

วัดความหนาของสารเคลือบผิวที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็ก

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 100

PCE-CT 100

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 100N

PCE-CT 100N

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 100N-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CT 100N-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 24FN

PCE-CT 24FN

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 26FN

PCE-CT 26FN

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 26FN-ICA Incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CT 26FN-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 27FN

PCE-CT 27FN

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 27FN-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CT 27FN-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 28

PCE-CT 28

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 28-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CT 28-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 5000H

PCE-CT 5000H

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 5000H-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CT 5000H-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 65-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CT 65-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 80-ICA Incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CT 80-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 90

PCE-CT 90

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 90-ICA Incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CT 90-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-USC 30

PCE-USC 30

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge เครื่องวัดความหนาสี PCE-CT 65

PCE-CT 65

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge เครื่องวัดความหนาสี PCE-CT 80

PCE-CT 80

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Measuring Device PCE-CT 21BT

PCE-CT 21BT

error: Content is protected !!