เครื่องวัดความหนา

Showing 1–24 of 63 results

เครื่องวัดความหนา Thickness Gauges

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

CG204: เครื่องทดสอบความหนาสี / สารเคลือบผิว

มีความจำอัตโนมัติแยกสารที่เป็นเหล็กจากสารที่ไม่ใช่เหล็ก

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 100

PCE-CT 100

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 100N

PCE-CT 100N

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 100N-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CT 100N-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 24FN

PCE-CT 24FN

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 26FN

PCE-CT 26FN

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 26FN-ICA Incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CT 26FN-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 27FN

PCE-CT 27FN

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 27FN-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CT 27FN-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 28

PCE-CT 28

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 28-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CT 28-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 5000H

PCE-CT 5000H

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 5000H-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CT 5000H-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 65-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CT 65-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 80-ICA Incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CT 80-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 90

PCE-CT 90

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-CT 90-ICA Incl. ISO Calibration Certificate

PCE-CT 90-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge PCE-USC 30

PCE-USC 30

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge เครื่องวัดความหนาสี PCE-CT 65

ราคาพิเศษ ฿11,660.00 excl VAT

PCE-CT 65

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge เครื่องวัดความหนาสี PCE-CT 80

ราคาพิเศษ ฿32,609.00 excl VAT

PCE-CT 80

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Measuring Device PCE-CT 21BT

PCE-CT 21BT

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Measuring Device PCE-CT 21BT-ICA incl. ISO Calibration Cert.

PCE-CT 21BT-ICA

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Measuring Device PCE-CT 22BT

PCE-CT 22BT

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

Coating Thickness Measuring Device PCE-CT 22BT-ICA incl. ISO Calibration Cert.

PCE-CT 22BT-ICA

error:Content is protected !!