เครื่องวัดความหนา

Showing all 9 results

เครื่องวัดความหนา Thickness Gauges

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

CG104:เครื่องทดสอบความหนาของสารเคลือบผิว

วัดความหนาของสารเคลือบผิวเหล็กและไม่ใช่เหล็ก

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

CG204: เครื่องทดสอบความหนาสี / สารเคลือบผิว

มีความจำอัตโนมัติแยกสารที่เป็นเหล็กจากสารที่ไม่ใช่เหล็ก

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ

CG206:เครื่องทดสอบความหนาของสารเคลือบผิว

ตรวจสอบสารเคลืิอบที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กได้โดยอัตโนมัติ

วัดความหนาของสารเคลือบผิวที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็ก

เครื่องทดสอบความหนาของเหล็ก

เครื่องทดสอบความหนาของเหล็กและวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก

เครื่องวัดความหนาขนาดกระทัดรัด ทนทาน วัดความหนาโดยไม่ทำลายพื้นผิวของวัตถุ

เครื่องวัดขนาดกระทัดรัด ทนทาน วัดความหนาโดยไม่ทำลายพื้นผิวของวัตถุ

เครื่องวัดขนาดกระทัดรัด ทนทาน สำหรับวัดความหนาของสารเคลือบโดยไม่ทำลายพื้นผิว

error: Content is protected !!