เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

Showing all 10 results

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter

Sale!

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

407860 : เครื่องวัดความสั่นสะเทือนชนิดทนทาน

เครื่องวัดความสั่นสะเทือนชนิดทนทาน วัดความเร่ง ความเร็วและระยะทาง สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

 

Sale!

วัดความเร่ง, ความเร็ว และระยะทาง รวมถึง RPM และความเร็วผิวหน้าเชิงเส้นตรง

Sale!

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

EN-200-KIT Vibration Meter & Stethoscope

EN-200 เป็นเครื่องที่ใช้วัดความสั่นสะเทือนทั่วไป มีหูฟังเพื่อฟังเสียงของลูกปืน เป็นเครื่องที่เหมาะกับ การซ่อมบํารุง เครื่องจักรที่มีการหมุน และลูกปืน เครื่องนี้ใช้งานง่าย โดยมี 2 ปุ่ม เลื่อนขึ้นด้านซ้ายของเครื่อง ใช้ตรวจสองลูกปืน และระบบหล่อลื่นของ เครื่องจักร โดยใช้จอผลที่แสดงบนจอ LCD ร่วมกับเสียงที่คุณได้ยินจาก หูฟัง เพื่อบํารุงรักษาเพื่อความ ไว้วางใจในเครื่องจักรว่าจะไม่เกิดปัญหา ค่าที่วัดสามารถนํามาเปรียบเทียบกับชาร์ต ISO 10816 Severity Chart ด้านหน้าเครื่องว่า เครื่องอยู่ในสภาพปกติหรือไม่

Sale!

เครื่องวัดความสั่นสะเทือนชนิดทนทานที่ได้รับความนิยมสูงสุด

Sale!

เครื่องวัดความสั่นสะเทือนชนิดทนทาน

Sale!

EN-210-KITเครื่องวัดความสั่นสะเทือนชนิดทนทาน พร้อมหน่วยความจำ

Sale!

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

SDL800 : เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและบันทึกข้อมูล

บันทึกข้อมูลใน SD Card ในรูปแบบ Excel® Format

Sale!

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

VB300: เครื่องบันทึกค่าความสั่นสะเทือน 3 แกน แบบ USB

บันทึกค่าความสั่นสะเทือนและเวลา สามารถจับ Shock และ Peaks ได้

Sale!

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

VB400: เครื่องวัดการสั่นสะเทือนแบบปากกา

วัดค่า RMS ค่าความเร่ง และค่าความเร็ว

Sale!

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

VB450:เครื่องวัดความสั่นสะเทือน

เครื่องวัดความสั่นสะเทือนความถี่กว้างใช้วัดระยะทาง ความเร็ว และความเร่ง

error: Content is protected !!