เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

Showing 1–24 of 100 results

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter

Vibration Meter สำหรับวัดความสั่นสะเทือน สำหรับวัดแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักร มอเตอร์

โดยเครื่องวัดความสั่นสะเทือนจะมีหน่วยหลัก ๆ อยู่คือ Acceleration, Velocity และ Displacement.

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

EN-200-KIT Vibration Meter & Stethoscope เครื่องวัดความสั่นสะเทือน

EN-200 เป็นเครื่องที่ใช้วัดความสั่นสะเทือนชนิดทนทาน มีหูฟังเพื่อฟังเสียงของลูกปืน สินค้ารับประกัน 5 ปี!!!

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

407860 : เครื่องวัดความสั่นสะเทือนชนิดทนทาน

เครื่องวัดความสั่นสะเทือนชนิดทนทาน วัดความเร่ง ความเร็วและระยะทาง สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

 

วัดความเร่ง, ความเร็ว และระยะทาง รวมถึง RPM และความเร็วผิวหน้าเชิงเส้นตรง

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

Condition Monitoring Vibration Meter PCE-VT 204

PCE-VT 204

เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนชนิดทนทานที่ได้รับความนิยมสูงสุด

เครื่องวัดความสั่นสะเทือนชนิดทนทาน

EN-210-KITเครื่องวัดความสั่นสะเทือนชนิดทนทาน พร้อมหน่วยความจำ

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

EN-212-KIT เครื่องวัดความสั่นสะเทือน

สามารถเลือกหน่วย imperial หรือ metric ได้ พร้อมหน่วยความจำ 100 จุด

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

EN-242-KIT

เครื่องตรวจวัดสภาพแบริ่งพร้อมหูฟัง - Electronic Stethoscope.

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

Examiner 1000 Vibration Meter

Examiner 1000 Vibration Meter

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

Examiner 1000 Vibration Meter Kit

Examiner 1000 Vibration Meter Kit

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

EXTECH VB450:เครื่องวัดความสั่นสะเทือน

เครื่องวัดความสั่นสะเทือนความถี่กว้างใช้วัดระยะทาง ความเร็ว และความเร่ง

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

Fluke 805 FC Vibration Meter

Specifications: Fluke 805 FC Vibration Meter Specificat [...]

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

Hand Arm Vibration Meter PCE-HAV 100

PCE-HAV 100

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

Human Vibration Analyzer with Hand-Arm and Whole-Body Sensors PCE-VM 31-HAWB

PCE-VM 31-HAWB

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

Human Vibration Analyzer with Hand-Arm Sensor PCE-VM 31-HA

PCE-VM 31-HA

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

Human Vibration Analyzer with Whole-Body Sensor PCE-VM 31-WB

PCE-VM 31-WB

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

Human Vibration Analyzer without Sensors PCE-VM 31

PCE-VM 31

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

Human Vibration Meter with Hand-Arm and Whole-Body Sensors PCE-VM 31-HAWB

PCE-VM 31-HAWB

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

Human Vibration Meter with Hand-Arm Sensor PCE-VM 31-HA

PCE-VM 31-HA

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

Human Vibration Meter with Whole-Body Sensor PCE-VM 31-WB

PCE-VM 31-WB

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

Human Vibration Meter without Sensors PCE-VM 31

PCE-VM 31

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

Multifunction Vibration Analyzer PCE-VT 204

PCE-VT 204

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

SDL800 : เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและบันทึกข้อมูล

บันทึกข้อมูลใน SD Card ในรูปแบบ Excel® Format

error: Content is protected !!