แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

Power Analyzer

เครื่องวิเคราะห์โหลดกำลังไฟฟ้า ขนาดกระทัดรัด ใช้แบตเตอรี่ สำหรับทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องบันทึกและวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า (สูงถึง 30,000 ชุดการวัด)

บันทึกข้อมูลได้ 100,000 ค่า ตั้งโปรแกรมความเร็วในการเก็บข้อมูลจาก 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง

บันทึกข้อมูลได้ถึง 256,000 ค่า ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมความเร็วในการเก็บข้อมูลได้

มาพร้อมหัววัดกระแสไฟฟ้าแบบแคล้มป์ปรับได้ยาว 12 นิ้ว 1200A

มาพร้อมหัววัดกระแสไฟฟ้าแบบแคล้มป์ปรับได้ 24 นิ้ว 3000A

เครื่องบันทึกและวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า (วัดค่าได้สูงถึง 30,000 ชุด)

เครื่องบันทึกและวิเคราะห์กำลังไฟ้า (วัดข้อมูลได้ถึง 30,000 ชุด)

วัดและบันทึกค่ากระแสไฟ DC ใน SD Card เพื่อเปิดดูในรูปแบบ Excel

Extech SD900 ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถตรวจสอบและบันทึกค่ากระแสไฟได้อย่างง่ายดาย ด้วยช่องทดสอบ 3 ช่องสำหรับบันทึกค่าจากเซ็นเซอร์ ทรานซ์ดิวเซอร์หรือแหล่งอื่นๆ โดยใช้เครื่องวัดเพียงเครื่องเดียว ตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ที่แสดงค่าทั้งสามได้พร้อมกัน ตัวเครื่องเก็บค่าวันและเวลาที่ค่าการวัดถูกบันทึกลงใน SD Card ในรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถใช้ Excel เพื่อวิเคราะห์ ดูเทรนด์ หรือทำการเก็บข้อมูล�

วัดและบันทึกค่าแรงดันไฟในรูปแบบ Excel

Extech SD910 ช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถตรวจสอบและบันทึกค่ากระแสไฟได้อย่างง่ายดาย ด้วยช่องทดสอบ 3 ช่องสำหรับบันทึกค่าจากเซ็นเซอร์ ทรานซ์ดิวเซอร์หรือแหล่งอื่นๆ โดยใช้เครื่องวัดเพียงเครื่องเดียว ตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ที่แสดงค่าทั้งสามได้พร้อมกัน ตัวเครื่องเก็บค่าวันและเวลาที่ค่าการวัดถูกบันทึกลงใน SD Card ในรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถใช้ Excel เพื่อวิเคราะห์ ดูเทรนด์ หรือทำการเก็บข้อมูล�

error:Content is protected !!