เครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า

Showing all 9 results

ตรวจจับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (600 AC) โดยไม่สัมผัส และมีไฟฉายในตัวเครื่อง

เครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบไม่สัมผัสขนาดเล็ก มีย่านการวัดให้เลือก 2 ย่าน

เครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า AC/DC ขนาดกระทัดรัด (100-250V AC/DC)

เครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าต่ำ AC/DC ขนาดกระทัดรัด (5 ถึง 50V AC/DC)

AC/DC แคล้มป์มิเตอร์พร้อมตัวตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส (NCV), อิมพีแดนซ์ต่ำ, มีตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำและวัดอุณหภูมิ

แคล้มป์มิเตอร์พร้อมเครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส

มี 3 โมเดลให้เลือก คือ มีหรือไม่มี True RMS และ AC ฟังก์ชั่นกระแสไฟ AC/DC True RMS ทำให้การอ่านค่าคลื่นรบกวน, คลื่นบิดเบี้ยว, และคลื่นที่ไม่ใช่รูปไซน์มีความถูกต้อง โมเดลสำหรับ  ฟังก์ชั่นกระแสไฟ DC เหมาะใช้กับเครื่องยนต์  หรือโมเดลสำหรับฟังก์ชั่น Type K เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องวัดอุณหภูมิ   MA440 ซีรีส์มีฟังก์ชั่นมัลติมิเตอร์หลากหลายและมีเครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส (NCV) ในเครื่อง

แคล้มป์มิเตอร์พร้อมเครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส พร้อมฟังก์ชั่น Type K

แคล้มป์มิเตอร์ขนาดกระทัดรัดพร้อมตัวตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส (NCV) และตัวควบคุมความถี่ของมอเตอร์

MA61 เป็นแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า AC มาพร้อมตัวตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัสในตัวเครื่องและตัวควบคุมความถี่ของมอเตอร์

MA61 สามารถปรับย่านการวัดกระแสไฟฟ้าด้วยตนเองได้ 3 ค่า และแรงดันไฟฟ้า AC/DC ถึง    600 V ย่านการวัด 6000mA ทำให้สามารถวัดกระแสไฟฟ้าค่าต่ำ เหมาะจะใช้กับงานเครื่องยนต์  ตัวควบคุมความถี่ของมอเตอร์ช่วยแก้ปัญหาและวิเคราะห์ HVAC

แคล้มป์มิเตอร์ขนาดกระทัดรัดพร้อมเครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส (NCV) และ          ฟังก์ชั่นมัลติมิเตอร์

error: Content is protected !!