เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

Showing all 9 results

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ ขนาดกระทัดรัด ( ย่านการวัด 100 - 250 V DC )

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับขนาดกระทัดรัด (ย่านการวัด 90-300V DC)

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า AC/DC ขนาดกระทัดรัด (AC/DC: 120V และ 240V; AC: 277V และ 480V)

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้าขนาดกระทัดรัด (AC: 120 ถึง 480V; DC: 120 ถึง 240V)

6-24V DC เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า AC/DC ขนาดกระทัดรัด (6V, 12V, 24V)

เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า AC (12 ถึง 300V AC) และทดสอบความต่อเนื่องขนาดกระทัดรัด

เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า AC/DC 7 ย่านการวัดพร้อมสัญญาณเตือน LED และเครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า, ความต่อเนื่องของสายไฟและเฟส พร้อมไฟฉายและจอ LCD มีไฟหน้าจอ แสดงตัวเลขและบาร์กราฟ

error: Content is protected !!