เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ

Showing all 13 results

มีฟังก์ชั่นหลากหลายและมีความละเอียดสูงถึง 0.1 µA / 0.1 mV

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กความละเอียดสูง สามารถวัดแรงดัน ความถี่ และความต้านทาน

ความละเอียดสูงมาก (0.1 MA) และมีความแม่นยำสูงเมื่อวัดกระแสไฟฟ้าต่ำ

เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ True RMS ขนาดเล็ก ความละเอียดของกระแสไฟฟ้าสูง

เส้นผ่าศูนย์กลางปากแคล้มป์ขนาดเล็ก ยาวรีสำหรับที่แคบ

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับชนิดที่เสียบหัววัด 2 จุด พร้อมเครื่องตรวจหาแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับหลายฟังก์ชั่นพร้อมอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับหลายฟังก์ชั่นพร้อมวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสด้วยอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์

แบบ True RMS 1000 A พร้อมอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับหลายฟังก์ชั่นพร้อมอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัส

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับแบบ True RMS 1000A วัดได้หลากหลายฟังก์ชั่นพร้อมอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ในเครื่อง

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับขนาดเล็ก พร้อมเครื่องมือตรวจหาแรงดันกระแสสลับและไฟฉาย

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับแบบ True RMS พร้อมเครื่องตรวจหาแรงดันแบบไม่สัมผัส

error: Content is protected !!