382275: เครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง แบบ Switching Mode 600W (120V)

เครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 30V/20A Max output คุณภาพระดับห้องปฎิบัติการ

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!