480826: เครื่องทดสอบ EMF ชนิด 3 แกน

เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ 3 แกน (X, Y, Z) ย่านการวัด 30 Hz ถึง 300 Hz

error:Content is protected !!