EMF300: เครื่องตรวจจับการรั่วของไมโครเวฟ

เครื่องวัดการรั่วของไมโครเวฟ สำหรับวัดระดับรังสีที่มีความถี่สูง

error:Content is protected !!