EMF450: เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

วัดสนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้า, ความชัดของสัญญาณวิทยุ

EMF450 เป็นมิเตอร์ที่วัดค่าและแสดงได้ 3 ชนิด ได้ในเวลาเดียวกัน (วัดสนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้า, ความชัดของสัญญาณวิทยุ) ออกแบบกระทัดรัดและง่ายในการใช้เมนู จอสี TFT แสดงค่าตัวเลขบาร์กราฟ, และแนวโน้มของกราฟ

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!