EC170: เครื่องวัดความเค็มและอุณภูมิ

ตัวเครื่องกันน้ำ หัววัดมีความแม่นยำสูง และมีหลายย่านการวัด

error:Content is protected !!