DO600-K: ชุดวัดปริมาณออกซิเจนในของเหลวชนิดกันน้ำ ExStik® II

ชุดประกอบด้วย DO600, ชิ้นส่วนเปลี่ยนสำหรับหัววัด และสายยาว 5 เมตร พร้อมตัวป้องกันหัววัด

หมวดหมู่:
error:Content is protected !!