42511: อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบเลเซอร์ 2 จุด

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ชนิดตอบสนองเร็ว 12:1 พร้อมไฟหน้าจอและเลเซอร์แบบ 2 จุด

error:Content is protected !!