42512: อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบเลเซอร์ 2 จุด

ตอบสนองรวดเร็ว 30:1 อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ พร้อมจอ LCD และไฟหน้าจอ

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!