42540: อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ชนิดวัดอุณหภูมิสูง

16:1 อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์พร้อมเลเซอร์

error:Content is protected !!