42545: อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ชนิดวัดอุณหภูมิสูง

50:1 อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ย่านการวัดสูงพร้อมเลเซอร์

error:Content is protected !!