407744: เครื่องสอบเทียบเสียง 94 dB

เครื่องสอบเทียบเสียง 1kHz แบบมืออาชีพสำหรับไมโครโฟม 0.5″ และ 1″

error:Content is protected !!