407026: เครื่องวัดแสงชนิดทนทานเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

เครื่องวัดแสงที่ใช้กับแสง 4 ชนิด ทังสเตน/แสงกลางวัน, ฟลูออเรสเซนท์, โซเดียม, และปรอท

หมวดหมู่:
error:Content is protected !!