MO290-EK: เครื่องตรวจสอบพลังงาน

วัดการเคลื่อนที่ของอากาศ, ระดับความชื้น, และตรวจหาการสูญเสียพลังงาน

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!