461880: เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและเครื่องวัดรอบชนิดสัมผัสและไม่สัมผัส

วัดความเร่ง, ความเร็ว และระยะทาง รวมถึง RPM และความเร็วผิวหน้าเชิงเส้นตรง

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!