DA30: เครื่องตรวจไฟฟ้ากระแสสลับชนิดปรับได้แบบไม่สัมผัส

สามารถระบุตำแหน่ง กระแสไฟในสายไฟ หรือเคเบิ้ลที่มองไม่เห็น

หมวดหมู่:
error:Content is protected !!