ET20: เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ ขนาดกระทัดรัด ( ย่านการวัด 100 – 250 V DC )

error:Content is protected !!