380942: เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับ แบบ True RMS ขนาดเล็ก 30 A

ความละเอียดสูงมาก (0.1 MA) และมีความแม่นยำสูงเมื่อวัดกระแสไฟฟ้าต่ำ

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!