DCM-2605: เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าตรง/กระแสสลับ 1000A พร้อมวัดความถี่

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับ 1000 A พร้อมวัดแรงดัน ความต้านทาน และความถี่

หมวดหมู่:
error:Content is protected !!