TL741: คลิปที่จับแบบเกี่ยวชนิดกด ลูกสูบชนิดทนทาน

สำหรับจับสายชิ้นส่วนหรือลวด มีสปริงอยู่ที่คลิป

หมวดหมู่: ,
error:Content is protected !!