382252: ชุดทดสอบความต้านทานสายดิน

ประกอบด้วยเครื่องมือที่จำเป็นในการทดสอบสายดินใน 3 ย่านการวัดจาก 20 ถึง 2000 Ohm

error:Content is protected !!