382357: แคล้มป์สำหรับทดสอบความต้านทานสายดิน

วัดความเหนี่ยวนำของสายดินแบบไม่สัมผัส และไม่ต้องใช้แท่งโลหะฝังในดิน

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!