380820: เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ และวิเคราะห์ไฟฟ้า

จ่ายพลังงานถึง 2000 วัตต์

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!