DL160: เครื่องบันทึกแรงดันและไฟฟ้ากระสลับ Input แบบ True RMS

บันทึกข้อมูลได้ถึง 256,000 ค่า ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมความเร็วในการเก็บข้อมูลได้

หมวดหมู่:
error: Content is protected !!