380976-K: ชุดวัดกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ 1000 A แบบเฟสเดียวและ 3 เฟส

วัดกระแสไฟฟ้า, ความต้านทานฉนวน, อุณหภูมิ (Type K) และกำลังไฟฟ้า

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!