42275: ชุดเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น พร้อมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นพร้อมตัวต่อเชื่อม/โหลดข้อมูล และซอฟแวร์

error:Content is protected !!