445702: เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น แบบนาฬิกา

แสดงค่า เวลา, อุณหภูมิ, และความชื้น ในเวลาเดียวกัน

error:Content is protected !!