RH200W:เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น ไร้สายแบบหลายช่อง

สามารถใช้กับเซ็นเซอร์ขนิดไร้สายได้ถึง 8 ตัว เพื่อวัดในที่ต่างๆภายในอาคาร

error:Content is protected !!